راهنمای انتخاب روغن موتور مناسب
برای داشتن یک خودروی سالم، محافظت از موتور که اصلی ترین جزء آن می باشد امری ضروریست و برای اینکار لازم است روغن خودروی خود را با دقت انتخاب شود.
برای اینکه بتوانیم روغن مناسب را برای خودرو انتخاب کنیم لازم است که نسبت به دو استاندارد SAE و API آگاهی داشته باشیم. با آشنایی با دو استاندارد فوق و استفاده از دفترچه راهنمای خودرو بدون نگرانی و با اطمینان می توانید روغن مناسب را برای خودرو خود انتخاب کنید
برای مطالعه بیشتر در مورد API به این مقاله مراجعه کنید
برای مطالعه بیشتر در مورد SAE به این مقاله مراجعه کنید

اگر چنانچه به دفترچه راهنمای خودرو دسترسی ندارید می توانید از طریق فرم زیر پس از انتخاب نوع خودرو، مناسبترین روغن برای خود را انتخاب کنید

روغن موتور بنزینی
محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول محتوای محصول